محاسبات پمپ

پیش نیاز مقاله:

محاسبات تلفات حرارتی ساختمان

چکیده مقاله:

در این قسمت نحوه محاسبه هد و دبی پمپ مورد نیاز برای سیرکولاسیون در سیستم های گرمایش و در مدار گرمایش مرکزی (CH circuit) را بررسی می کنیم.

در پایان قادر خواهیم بود توسط محاسبات بدست آمده از روی کاتالوگ سازندگان پمپ مناسب پروژه مورد نظر را انتخاب نماییم.

در سیستم های حرارت مرکزی با جریان اجباری آب گرم یا آب داغ، انرژی لازم برای گردش آب توسط یک پمپ (از نوع سانتریفوژ) سیرکولاتور تأمین می شود که ممکن است در مسیر رفت یا برگشت آب نصب گردد. وظیفه این پمپ جبران افت فشار ناشی از حرکت آب در لوله ها است.
لازم به ذکر است که هر چه مایع ما گرمتر باشد، پمپاژ آن راحت تر است. البته پمپاژ مایع گرم مشکلاتی دارد که به آن کاویتاسیون می گویند، به این معنی که وقتی آب گرم از پمپ عبور می کند در قسمت هایی از پمپ که کاهش فشار رخ می دهد، ممکن است که مایع به بخار تبدیل شود و این بخار برای پره های پمپ مضر است.
برای انتخاب پمپ سیرکولاتور از روی کاتالوگ باید دو عامل مقدار کل آب در گردش (دبیپمپ) و افت فشار در مسیر رفت و برگشت آب از پکیج تا دورترین واحد حرارتی (هد پمپ) مشخص باشد. به این ترتیب می توان قدرت پمپ را از روی منحنی مشخصه ای که در کاتالوگ پمپ ارائه می شود، تعیین نمود.

هد پمپ:

قدرت پمپ باید به اندازه ای باشد که آب را تا دورترین واحد حرارتی سیستم به گردش در آورد، بنابراین لازم است که افت فشار در این مسیر تعیین گردد. این افت فشار ناشی از دو عامل است:
الف) افت فشار ناشی از اصطکاک جریان با جدار لوله.
ب) افت فشار در شیرها، زانویی ها و سه راهه ها که در مسیر قرار دارند. ساده ترین راه برای محاسبه، معادل گرفتن این افت با طول معادل در لوله ای با همان قطر است.
جداول زیر طول معادل شیرها و وصاله های مختلف را ارائه می دهد.

افت فشار در شیرهای مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله رزوه شده، جوش خورده، فلنچ شده و پرچ شده

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

در عمل می توان طول معادل وصاله های مختلف را تقریباً برابر پنجاه درصد طول مسیر رفت و برگشت در نظر گرفت. بنابراین:

{ H }_{ pump }=\left( { L }_{ flow }+{ L }_{ return }+\frac { { L }_{ flow }+{ L }_{ return } }{ 2 } \right) \times loss\quad rate

_{ flow}^{ }{ L }: طول لوله رفت

loss rate: نرخ افت

_{ return }^{ }{ L }: طول لوله برگشت

بهترین نرخ افت فشار برای جریان آب در لوله معادل 300 میلی اینچ بر فوت یا 2.5 فوت بر 100 فوت طول معادل لوله است. بنابراین:

{ H }_{ pump }=0.0375\left( { L }_{ flow }+{ L }_{ return } \right) \quad \left[ ft \right]

با در نظر گرفتن آخرین مبدل حرارتی (رادیاتور) به عنوان بیشترین افت چنین به دست خواهد آمد:

{ H }_{ pump }=0.075\times L\quad \left[ ft \right]

دبی پمپ:

برای به دست آوردن دبی پمپ از فرمول زیر استفاده می شود:

GPM=\frac { { Q }_{ t } }{ 10000 }

GPM : دبی پمپ (گالن بر دقیقه)

_{ t }^{ }{ Q }: بار حرارتی کل ساختمان (بی تی یو بر ساعت)

10,000=8.33[lb/gal.]×60[min/hr]×20[ºF]

20 درجه فارنهایت در نظر گرفته شده، اختلاف دمای رفت و برگشت می باشد.

با در دست داشتن هد و دبی پمپ و مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده پمپ می توان پمپ مناسب را انتخاب نمود. در کاتالوگ، روی محور عمودی نمودار مشخصه پمپ، هد پمپ و روی محور افقی دبی انتخاب می شود و به این ترتیب نقطه مشخصه پمپ و با توجه به موقعیت آن، قدرت پمپ مورد نظر تعیین می گردد. اگر این نقطه بین دو منحنی مشخصه قرار داشته باشد، پمپ مربوط به منحنی بالایی که قدرت بیشتری دارد، انتخاب می شود.

دسترسی سریع به محتوا

دیدگاه کاربران:

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید