لیست پروژه های اجرا شده توسط پیاکو در موتورخانه های سراسر ایران

محصولات قابل استفاده در پروژه های غیر خانگی:

تصویر محلول محافظ سیستم گرمایش پیاکو محلول 1.8 لیتری
محلول محافظ G1 (ضد خوردگی)
تصویر محلول شست و شوی مدار گرمایش پیاکو 1.8 لیتری
محلول شستشوی مدار G3
تصویر جداکننده مغناطیسی دوال مگ با لوگو پیاکو
جدا کننده مغناطیسی دوال مگ ( 1تا2 اینچ)
جدا کننده مغناطیسی مدار گرمایش/سرمایش در موتورخانه
جداکننده مغناطیسی سپرامگ (1,1/4 تا12 اینچ)