(پروژه های برتر پیاکو)

بانک مسکن شعبه مرکزی

آل البیت قم

نمونه نصب و عملکرد جداکننده های مغناطیسی پیاکو

پروژه های صنعتی انجام شده توسط پیاکو

نکته:

در لیست زیر محصول دوال مگ به صورت (DM)  و محصول دوال مگ پلاس (DN) نوشته شده است

 

همه پروژه ها
ردیفنام پروژهکاربریمحل پروژهمحصولات استفاده شده (DM-DMP)سال اجرا
1شرکت پیشرو دیزل آسیااداریاصفهان" DM G1.1/21398
2شهرداری مرکزی اصفهاناداریاصفهان DN801398
3شرکت یزد پولیکاصنعتییزد "DM G21398
4شرکت شفیع سازه صنعتیخراسان رضوی" G1.1/21399
5بیمارستان میلاد ارومیهدرمانیارومیه DN2001399
6شرکت آذرتاب (جی) لورچصنعتیاصفهانDN1001399
7شهرداری خمینی شهراداریاصفهان DN1001399
8آقای ذوالفقاریمسکونیلواسانات DN1001399
9مجتمع آماد و پشتیبانی ارتشمسکونیاصفهان DN801399
10بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاداریاصفهان" DM G21399
11دکتر مجید رحمانیمسکونیاصفهان" DM G21399
12صنایع ورق های پوششدار تاراز چهارمحالصنعتیچهارمحال بختیاری DN651399
13کالای خانه پایاپارسصنعتیاصفهان DN65-1001399
14شرکت آسفالت طوسصنعتیتهران DN801399
15شرکت شیشه شناور اردکانصنعتییزد DN65-801399
16بیمارستان تخصصی حضرت زهرا(س)درمانیاصفهان DN65-100-150-2001399
17فولاد مبارکه اصفهانصنعتیاصفهان DN1001399-1400
18مجتمع فولاد یزدصنعتییزد DN1001400
19مجتمع کاشی میبدصنعتیمیبد DN1001400
20دفتر امام جمعه یزدادارییزد DN801400
21منزل چرخانمسکونیتهرانDN1001400
22شهرداری منطقه7اداریاصفهان "DM G21400
23شرکت شهد ایرانصنعتیخراسان رضوی DN1501400
24شرکت کلوچه نادریصنعتیلاهیجان "DM G21400
25شرکت نوسازی مدارسمسکونیکاشان DN1001400
26مجتمع رزلندمسکونیاصفهان DN80-1001400
27تعاونی نیروگاه شهید منتظریصنعتیاصفهان DN1001400
28شرکت شیرگاز آذران صنعتی اصفهانصنعتیاصفهان DN1001400
29رهاورد نوین سازهاداریاصفهانDN801400
30سیتی سنتر زرین شهرتجاریاصفهانDN1251400
31شرکت صبا الکتریکصنعتیاصفهان DN1001400
32آقای مهندس نادیانمسکونیاصفهان DN1001400
33آقای مهندس عرشیانمسکونیاصفهان DN1001400
34آقای مهندس گل خندانویلا- تفریحیاصفهان DN801400
35آقای مهندس سراییانمسکونیاصفهان DN801400
36آقای مهندس شریفمسکونیمحلات DN1001400
37 آقای مهندس منانیمسکونیاصفهان DN1001400
38آقای مهندس غفار زادهمسکونیاصفهانDN1001400
39آقای مهندس نوروزی مسکونیاصفهان DN801400
40آقای مهندس بوکاییمسکونیاصفهان DN801400
41آقای مهندس زمانیباغ- ویلا تفریحیاصفهان DN1001400
42آقای دکتر قلمکاریباغ- ویلا تفریحیاصفهانDN1001400
43آقای مهندس ناصریباغ- ویلا تفریحیاصفهان DN1001400
44آقای مهندس شیروانیباغ- ویلا تفریحیاصفهان DN1001400
45آقای مهندس بنی طاهرمسکونیاصفهان DN801400
46آقای مهندس جهانگیریباغ- ویلااصفهان DN1001400
47آقای مهندس حاج حیدریمجموعه تفریحی اصفهان DN1001400
48آقای مهندس قصاعیمسکونیاصفهان DN801400
49آقای مهندس ملک زادهمجموعه بوم گردیاصفهان DN1001400
50آقای مهندس رضایی پسندمجموعه تفریحیاصفهانDN1001400
51بیمارستان زهرای مرضیهدرمانیاصفهانDN1001400
52برج غدیر بانک صادراتاداریتهران DN1001400
53سرپرستی بانک صادراتاداریاصفهانDN1001400
54صنایع مس باهنر کرمانصنعتیکرمان DN651400
55معادن سنگ مروارید برادران امینیصنعتیاصفهان DN501400
56بانک صادرات سرپرستی شمالاداریتهران DN80-100-2001400
57شرکت اطلس سلولز کاسپینصنعتیقزوینDN50-100-2501400
58شرکت اطلس فیلمصنعتیقزوینDN3001400
59هتل دیوان نصرتگردشگریتهران DN1501400
60سیمان نهاوندصنعتیهمدانDN80-100-2001400
61بانک صادرات شعبه شمال تهراناداریتهران DN80-100-2001400
62برج سپهر صادراتاداریتهران DN1251400
63پست بانک ایراناداریتهران DN1251400
64هتل هدهدگردشگریتهران"2 - DM G1.1/21400
65آقای محمود حیدریمسکونیبوشهر" DM G21400
66آقای حسینعلی زارعی پورباغ- ویلااصفهان DN1501400
67صنایع نورد فولاد فلات قارهصنعتیتهران" DM G21400
68آقای اسماعیل فداییمسکونیکرمان DN801400
69شرکت آرتام سرام میبدصنعتییزد" DM G21400
70شرکت تولیدی متین پیروز سپاهانصنعتیاصفهان DM G2"- DN501400
71شرکت فنی و مهندسی برف آب ساز رایاصنعتیتهران "DM G21400
72شرکت فرمان خودرو سپاهانصنعتیاصفهان" DM G21400
73شرکت آرسس پارتاک پارسصنعتیتهرانDN50-801400
74پولاد ماشین سپاهانصنعتیاصفهان DN651400
75شرکت آماده لذیذصنعتیالبرز "DM G21400
76مجتمع معادن سنگ مروارید برادران امینیصنعتیهرمزگانDN501400
77بنیاد خیریه راهبری آلااداریاصفهان DN1001400
78آقای آرش جویندهمسکونیفارس" DM G1.1/41400
79شرکت آب تراز صنعت آریاصنعتیتهران"2- 1.1/4 DM G1.1/21400
80آقای مسیح مسعودیباغ- ویلااصفهان DN50-801400
81آقای عباسعلی متوسلیانمسکونییزد" DM G21400
82سازمان تامین اجتماعیاداریتهران "DM G21400
83شرکت آبانگان مهر ایراناداریگیلان"2- " DN65 - DM G1.1/21400-1401
84پروژه همیلاتجاریتهران DN100-150-200-2501400-1401
85پروژه خرازیمسکونیتهران DN2001400-1401
86ورزشگاه امام شهر یزدادارییزد" DN80 - DM G21401
87هتل المپیاگردشگریمشهد DM G2"- DN651401
88آذر لعاب یزدصنعتیمیبد " DM G21401
89جامعه المصطفیاداریقمDN1501401
90بانک مسکن ( مرکزی)اداریتهران DN1001401
91مهندس امامیمسکونیمیبد "DM G21401
92اداره گمرک یزد ادارییزد DN1501401
93آقای امیر حسین بابایی خامنهمسکونیتهرانDN1001401
94شرکت تامین کالای آروینصنعتیبوشهر DN1001401
95وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلحصنعتیتهران DN2001401
96آقای جعفر معصوم زادهمسکونیتهران" DM G1.1/21401
97شرکت صنایع نساجی ساویس اسپاداناصنعتیاصفهانDM G1.1/2"- DN801401
98شرکت صنایع شیمیایی آبنوسصنعتیفارس DN1001401
99فیدار سپند رایکاصنعتیقم DN801401
100شرکت نقشینه چاپ تبریزصنعتیآذربایجان شرقی DN1251401
101آقای سید محمد حامد سجادیباغ- ویلاخراسان رضوی DM G2"- DN651401
102پلی استربنیس آذر رونقصنعتیقزوین" DM G21401
103نوربان کارمسکونیاصفهانDN1001401
104وزارت علوم ترکیهاداریترکیه DN1251401
105تالار آرا مهر الوندتفریحیقزوین" DM G1.1/41401
106روما یزدتجارییزد DN1001401
107پارس جنوبیصنعتیعسلویهDN2001401
108آل البیت قماداریقم DN1501401
109جناب آقای ترک زبانمسکونیرودهنDN1001401
110دکتر پناه بر خدامسکونییزدDN801401
111مهندس سعادتیمسکونییزد DM G2"- DN801401
112مجتمع مسکونی رزلندمسکونییزدDN1001401
113کارخانه کاغذکار کسریصنعتییزد DN1001401
114کارخانه کاغذ فام کویر یزدصنعتییزد DN801401
115تاش رادیاتورصنعتیتهران DN1251401
116بانک خاورمیانهاداریتهران DN2001401
117آب وفاضلاب شرق استان تهرانصنعتی/اداریتهرانDM-DMP1401
118هتل آتاناگردشگریتهران DN80-1001401
119شرکت مهندسی ساختمانی پی چیناداریتهران DN1001401
120هتل نور حیاتگردشگریتهران DN1501401
121بسیج اقشار سپاه الغدیر یزدادارییزدDN1251401
122ساختمان تجاری اداری مرساناادارییزد DN100-1251401
123سپاه الغدیر یزد ( استخر زمزم)ادارییزدDN1001401
124پاساژ البرزتجاریتهرانDN125 1401
125آفتاب مشهدتجاری مشهدDN3001401
126اداره دایی و مالیات قزویناداریقزوینDM G21401
127آقای محمدیمسکونیتهرانDM G21401
128بازار موبایل امیرتجارییزدDM G21402
129صنعت غذایی کوروشصنعتیتهرانDN1251402
صنعتی
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1شرکت یزد پولیکایزد "DM G21398
2شرکت شفیع سازه خراسان رضوی" DM G1.1/21399
3شرکت آذرتاب (جی) لورچاصفهان DN1001399
4صنایع ورق های پوششدار تاراز چهارمحالچهارمحال بختیاری DN651399
5کالای خانه پایاپارساصفهان DN65-1001399
6شرکت آسفالت طوستهران DN801399
7شرکت شیشه شناور اردکانیزد DN65-801399
8فولاد مبارکه اصفهاناصفهان DN1001399-1400
9مجتمع فولاد یزدیزد DN1001400
10مجتمع کاشی میبدمیبد DN1001400
11شرکت شهد ایرانخراسان رضوی DN1501400
12شرکت کلوچه نادریلاهیجان "DM G21400
13تعاونی نیروگاه شهید منتظریاصفهان DN1001400
14شرکت شیرگاز آذران صنعتی اصفهاناصفهانDN1001400
15شرکت صبا الکتریکاصفهانDN1001400
16صنایع مس باهنر کرمانکرمان DN651400
17معادن سنگ مروارید برادران امینیاصفهانDN501400
18شرکت اطلس سلولز کاسپینقزوینDN50-100-2501400
19شرکت اطلس فیلمقزوینDN3001400
20سیمان نهاوندهمدان DN80-100-2001400
21صنایع نورد فولاد فلات قارهتهران" DM G21400
22شرکت آرتام سرام میبدیزد" DM G21400
23شرکت تولیدی متین پیروز سپاهاناصفهان DM G2"- DN501400
24شرکت فنی و مهندسی برف آب ساز رایاتهران "DM G21400
25شرکت فرمان خودرو سپاهاناصفهان" DM G21400
26شرکت آرسس پارتاک پارستهران DN50- DN801400
27پولاد ماشین سپاهاناصفهان DN651400
28شرکت آماده لذیذالبرز"DM G21400
29مجتمع معادن سنگ مروارید برادران امینیهرمزگانDN501400
30شرکت آب تراز صنعت آریاتهران"2-"1.1/4 -" DM G1.1/21400
31آذر لعاب یزدمیبد "DM G21401
32شرکت تامین کالای آروینبوشهرDN1001401
33وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلحتهران DN2001401
34شرکت صنایع نساجی ساویس اسپادانااصفهان DM G1.1/2"- DN801401
35شرکت صنایع شیمیایی آبنوسفارسDN1001401
36فیدار سپند رایکاقمDN801401
37شرکت نقشینه چاپ تبریزآذربایجان شرقیDN1251401
38پلی استربنیس آذر رونققزوین" DM G21401
39پارس جنوبیعسلویهDN2001401
40کارخانه کاغذکار کسرییزد DN1001401
41کارخانه کاغذ فام کویر یزدیزد DN801401
42تاش رادیاتورتهران DN1251401
43آب وفاضلاب شرق استان تهرانتهرانDM-DN1401
44صنعت غذایی کوروشتهرانDN1251402
اداری
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1شرکت پیشرو دیزل آسیااصفهان" DM G1.1/21398
2شهرداری مرکزی اصفهاناصفهان DN801398
3شهرداری خمینی شهراصفهان DN1001399
4بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاصفهان" DM G21399
5دفتر امام جمعه یزدیزد DN801400
6شهرداری منطقه7اصفهان"DM G21400
7رهاورد نوین سازهاصفهان DN801400
8برج غدیر بانک صادراتتهرانDN1001400
9سرپرستی بانک صادراتاصفهانDN1001400
10بانک صادرات سرپرستی شمالتهرانDN80-100-2001400
11بانک صادرات شعبه شمال تهرانتهران DN80-100-2001400
12برج سپهر صادراتتهران DN1251400
13پست بانک ایرانتهران DN1251400
14بنیاد خیریه راهبری آلااصفهان DN1001400
15سازمان تامین اجتماعیتهران "DM G21400
16شرکت آبانگان مهر ایرانگیلان"2- "DN65 - DM G1.1/21400-1401
17ورزشگاه امام شهر یزدیزد" DN80 - DM G21401
18جامعه المصطفیقم DN1501401
19بانک مسکن ( مرکزی)تهرانDN1001401
20اداره گمرک یزد یزد DN1501401
21وزارت علوم ترکیهترکیهDN1251401
22آل البیت قمقم DN1501401
23بانک خاورمیانهتهرانDN2001401
24آب وفاضلاب شرق استان تهرانتهرانDN-DM1401
25شرکت مهندسی ساختمانی پی چینتهران DN1001401
26بسیج اقشار سپاه الغدیر یزدیزد DN1251401
27ساختمان تجاری اداری مرسانایزدDN100-1251401
28سپاه الغدیر یزد ( استخر زمزم)یزد DN1001401
29اداره دارایی و مالیات قزوینقزوینDM G21401
درمانی
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1بیمارستان تخصصی حضرت زهرا (س)اصفهان DN65-100-150-2001399
2بیمارستان میلاد ارومیهارومیه DN2001399
3بیمارستان زهرای مرضیهتهران DN1001400
مسکونی
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DN)سال اجرا
1آقای ذوالفقاریلواسانات DN1001399
2مجتمع آماد و پشتیبانی ارتشاصفهان، خانه اصفهان DN801399
3دکتر مجید رحمانیاصفهان" DM G21399
4منزل چرخانتهران DN1001400
5شرکت نوسازی مدارسکاشان DN1001400
6مجتمع رزلنداصفهان DN80-1001400
7آقای مهندس نادیاناصفهان DN1001400
8آقای مهندس عرشیاناصفهان DN1001400
9آقای مهندس سراییاناصفهان DN801400
10آقای مهندس شریفمحلات DN1001400
11 آقای مهندس منانیاصفهان DN1001400
12آقای مهندس غفار زادهاصفهان DN1001400
13آقای مهندس نوروزی اصفهانDN801400
14آقای مهندس بوکاییاصفهان DN801400
15آقای مهندس بنی طاهراصفهان DN801400
16آقای مهندس قصاعیاصفهانDN801400
17آقای محمود حیدریبوشهر"DM G21400
18آقای اسماعیل فداییکرمانDN801400
19آقای آرش جویندهفارس" DM G1.1/41400
20آقای عباسعلی متوسلیانیزد"DM G21400
21پروژه خرازیتهران DN2001400-1401
22مهندس امامیمیبد "DM G21401
23آقای امیر حسین بابایی خامنهتهران DN1001401
24آقای جعفر معصوم زادهتهران" DM G1.1/21401
25نوربان کاراصفهان DN1001401
26جناب آقای ترک زبانرودهنDN1001401
27دکتر پناه بر خدایزدDN801401
28مهندس سعادتییزدDM G2"- DN801401
29مجتمع مسکونی رزلندیزدDN1001401
30آقای محمدیتهران"DM G21401
باغ،ویلا
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1آقای مسیح مسعودیاصفهان DN50-801400
2آقای زارعی پوراصفهانDN1501400
3آقای مهندس زمانیاصفهانDN1001400
4آقای دکتر قلمکاریاصفهان DNN1001400
5آقای مهندس ناصریاصفهانDN1001400
6آقای مهندس شیروانیاصفهان DN1001400
7آقای مهندس جهانگیریاصفهان DN1001400
8 آقای سجادیخراسان رضویDM G2"- DN651401
تجاری
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1سیتی سنتر زرین شهراصفهانDN1251400
2مجتمع همیلاتهران DN100-150-200-2501400-1401
3مجتمع روما یزدیزد DN1001401
4مجتمع تجاری اداری مرسانایزد DN100-1251401
5پاساژ البرزتهرانDN1251401
6آفتاب مشهدمشهدDN3001401
7بازار موبایل امیریزدDM G2"1402
گردشگری،تفریحی،بوم گردی
ردیفنام پروژهمحل پروژهمحصولات استفاده شده(DM-DMP)سال اجرا
1آقای مهندس گل خنداناصفهان DN801400
2آقای مهندس حاج حیدریاصفهان DN1001400
3آقای مهندس ملک زادهاصفهانDN1001400
4مهندس رضایی پسنداصفهان DN1001400
5هتل دیوان نصرتتهرانDN1501400
6هتل المپیامشهد G2"- DN651401
7هتل نور حیاتتهران DN1501401
8هتل آتاناتهران DN80-1001401

محصولات قابل استفاده در پروژه های غیر خانگی:

تصویر محلول محافظ سیستم گرمایش پیاکو محلول 1.8 لیتری
محلول محافظ G1 (ضد خوردگی)
تصویر محلول شست و شوی مدار گرمایش پیاکو 1.8 لیتری
محلول شستشوی مدار G3
تصویر جداکننده مغناطیسی دوال مگ با لوگو پیاکو
جدا کننده مغناطیسی دوال مگ ( 1تا2 اینچ)
جدا کننده مغناطیسی مدار گرمایش/سرمایش در موتورخانه
جداکننده مغناطیسی سپرامگ (1,1/4 تا12 اینچ)
نمای ایزومتریک دوال مگ پلاس
جدا کننده مغناطیسی دوال مگ پلاس (2تا12 اینچ)
سبد خرید