انواع پکیج شوفاژ دیواری (از منظر نوع دودکش)

در این مقاله سعی شده است به یکی از غلط های مصطلح و فراگیر در ایران در مورد پکیج شوفاژ دیواری پرداخته شود.

غلط مدکور از بکار بردن لفظ پکیج محفظه احتراق بسته برای پکیج های فن دار و پکیج با محفظه احتراق باز برای پکیج های بدون فن است. 

توجه فرمائید که نصب پکیج های بدون فن لزوما بصورت محفظه احتراق بسته می باشد ولی می توان پکیج های فن دار را بصورت محفظه احتراق باز و یا بسته نصب نمود و لزوما پکیج های فن دار محفظه احتراق بسته نیستند.

پس بطور کلی، نوع نصب دودکش پکیج شوفاژ‌دیواری است که به نصب، هویت محفظه احتراق باز یا بسته بودن را می دهد و نه خود پکیج شوفاژ دیواری که فن دار یا بدون فن است.

برای اطلاع از معنانی درست پکیج با محفظه احتراق باز و یا پکیج با محفظه احتراق بسته خواهشمند است این مقاله را مطالعه فرمائيد.

تصویر انواع پکیج از منظر دودکش
وحید یغمائی

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

شامتیکی از تقویم

پیش نیاز مقاله

سوخت و احتراق و انواع پکیج شوفاژ دیواری

انواع پکیج شوفاژ دیواری از لحاظ تامین هوای تازه (دودکش):

پکیج شوفاژ دیواری، از لحاظ تأمین هوای تازه به دو دسته تقسیم میشود:

  1. پکیج شوفاژ دیواری محفظه باز
  2. پکیج شوفاژ دیواری محفظه بسته

۱- پکیج شوفاژ دیواری محفظه احتراق باز:

همانگونه که در مقاله سوخت و احتراق، بحث شد، اختلاط مناسب سوخت و هوا باعث بالا رفتن کیفیت احتراق میشود. حالت ایدهآل نزدیک شدن به احتراق کامل خواهد بود. پکیج با محفظه احتراق باز (اصطلاحا نوعB) پکیجی است که در آن برای تخلیه محصولات احتراق به خارج از اتاق دودکش پیشبینی شده و هوای احتراق مستقیماً از اتاقی که پکیج در آن نصب شده تأمین گردد. (استاندارد ملی ایران ۵۳۶۳ بخش ۴-۳-۱)

پکیج با محفظه باز به معنی فن دار بودن یا بدون فن بودن آن نمیباشد. بدین معنی که اگر هوای مورد نیاز احتراق از داخل فضا تأمین شود از منظر نصب و تأمین هوای تازه تفاوتی بین پکیج بدون فن و فن دار وجود ندارد و به هر دو حالت پکیج با محفظه باز اطلاق میشود.

 

شماتیک پکیج دو مبدله بدون فن
نصب پکیج بصورت محفظه احتراق باز (بدون فن و تک مبدله)
شماتیک پکیج دو مبدله بدون فن
نصب پکیج بصورت محفظه احتراق باز (بدون فن و دو مبدله)

۱- پکیج شوفاژ دیواری محفظه احتراق بسته:

پکیج با محفظه احتراق بسته (اصطلاحا نوع C) پکیجی است که در آن، مسیر احتراق نسبت به فضای مسکونی ای که پکیج در آن نصب شده، درزبندی شده است. کانال های تأمین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق و پایانه یعنی انتهای این کانالها یا وصاله ها که برای متصل کردن پکیج به سیستم دودکش یا کانال به کار میرود، در واقع بخشی از پکیج هستند (به معنی کل سیستم دودکش و متعلقات آن). (استاندارد ملی ایران ۱۲۱۵۶ بخش ۴-۲-۱)

این مجموعه باعث میشود که هوای تازه برای احتراق از محیط خارج از ساختمان مسکونی به مشعل یا برنر (Burner) برسد و همچنین محصولات احتراق نیز به خارج از ساختمان هدایت شود. 

پس هرگاه هوای مورد نیاز احتراق (هوای تازه) از محیط بیرون تامین می گردد و محصولات احتراق (دود و بخار آب ناشی از احتراق) به محیط بیرون هدایت می گردد، به آن نوع نصب، (دقت شود نوع نصب و نه خود پکیج)، نصب، بصورت محفظه احتراق بسته گفته می شود.

شماتیک پکیج تک مبدله بدون فن
نصب پکیج بصورت محفظه احتراق بسته (فن دار و تک مبدله)
شماتیک پکیج فن دار و دو مبدله
نصب پکیج بصورت محفظه احتراق بسته (فن دار و دو مبدله)

به عنوان نکته پایانی لازم به ذکر است که می توان پکیج شوفاژ دیواری فن دار را، بصورت نصب با محفظه احتراق باز انجام داد.

نصب پکیج بصورت محفظه احتراق بسته
نصب پکیج فن دار بصورت محفظه احتراق بسته (دو لوله ای)
نصب پکیج بصورت محفظه احتراق باز
نصب پکیج فن دار بصورت محفظه احتراق باز

دیدگاه کاربران:

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات مرتبط