شرایط طرح

در این مقاله در مورد شرایط طرح یه معنی در نظر گرفتن دمای داخل و خارج خواهیم پرداخت. دانستن شرایط طرح به عنوان پیش فرض در محاسبات بار حرارتی ساختمان کاربرد دارد.

وحید یغمائی

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

انتقال حرارت از جداره ها

شرایط طرح:

شرایط طرح عبارتست از دما و رطوبتی که محاسبات بار حرارتی (گرمایی و سرمایی) ساختمان بر اساس آن ها صورت می پذیرد.

دمای طرح خارج:

این دما عبارتست از میانگین حداقل دمای هوای خارج در زمستان یا حداکثر دمای هوای خارج در تابستان.

نام شهر دمای خشک تابستان (فارنهایت) دمای مرطوب تابستان (فارنهایت) دامنه نغییرات روزانه در تابستان (فارنهایت) زمستان عرض جغرافیایی (درجه) ارتفاع از سطح دریا (فوت)
آبادان ۱۱۵ ۸۱ ۳۲ ۳۹ ۳۰ ۷
اراک ۹۷ ۷۰ ۳۰ ۸ ۳۴ ۵۷۸۰
ارومیه ۹۳ ۷۲ ۲۷ ۹ ۳۸ ۴۴۰۰
اصفهان ۱۰۰ ۶۸ ۲۹ ۱۴ ۳۳ ۵۲۰۰
اهواز ۱۱۵ ۸۰ ۳۵ ۳۷ ۳۱ ۶۶
ایرانشهر ۱۱۵ ۸۴ ۲۹ ۳۷ ۲۷ ۱۸۷۰
بابلسر ۹۲ ۸۲ ۱۵ ۳۲ ۳۷ ۰
بندر انزلی ۹۰ ۸۲ ۱۵ ۳۲ ۳۷ ۰
بندرعباس ۱۰۵ ۹۰ ۱۶ ۵۰ ۲۷ ۳۰
بندر لنگه ۱۱۰ ۹۸ ۱۵ ۴۷ ۲۷ ۴۳
بندر ماهشهر ۱۱۰ ۸۶ ۱۵ ۴۵ ۳۰ ۴۰
بوشهر ۱۰۵ ۸۷ ۱۶ ۴۳ ۲۹ ۴۶
بیرجند ۱۰۳ ۷۴ ۳۰ ۱۷ ۳۳ ۴۸۰۰
تبریز ۹۵ ۶۵ ۲۴ ۱۸ ۳۸ ۴۵۰۰
تهران ۱۰۰ ۷۴ ۲۷ ۲۲ ۳۵ ۴۰۰۰
چابهار ۱۰۴ ۹۰ ۱۲ ۵۰ ۲۵ ۲۰
خارک ۱۰۵ ۹۰ ۱۶ ۵۵ ۲۸ ۰
خرم آباد ۱۰۵ ۷۸ ۳۳ ۲۶ ۳۳ ۴۰۰۰
خرمشهر ۱۱۵ ۸۰ ۳۵ ۴۵ ۳۰ ۰
دزفول ۱۱۵ ۷۹ ۳۱ ۳۰ ۳۲ ۵۰۰
رامسر ۹۰ ۷۰ ۱۳ ۳۱ ۳۷ ۰
رشت ۹۰ ۸۳ ۲۲ ۲۴ ۳۷ ۰
زابل ۱۱۶ ۸۴ ۲۷ ۴۰ ۳۱ ۱۶۰۰
زاهدان ۱۰۵ ۷۶ ۳۲ ۱۷ ۲۹ ۴۵۰۰
زنجان ۹۵ ۷۲ ۳۱ ۳ ۳۷ ۵۴۰۰
سبزوار ۱۰۰ ۷۵ ۳۱ ۱۶ ۳۶ ۳۱۰۰
سقز ۹۷ ۷۵ ۳۷ ۲ ۳۶ ۴۹۰۰
سمنان ۱۰۵ ۷۹ ۲۵ ۲۳ ۳۶ ۳۸۰۰
سنندج ۱۰۰ ۷۲ ۳۳ ۹ ۳۵ ۵۰۰۰
شاهرود ۹۶ ۷۴ ۲۸ ۱۵ ۳۶ ۴۵۰۰
شمیران ۹۵ ۷۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵ ۵۶۰۰
شیراز ۱۰۰ ۷۰ ۳۵ ۲۲ ۳۰ ۵۰۰۰
طبس ۱۱۳ ۷۸ ۳۳ ۲۵ ۳۴ ۳۰۰۰
فسا ۱۰۵ ۷۷ ۳۱ ۲۸ ۲۹ ۴۶۰۰
قزوین ۱۰۲ ۷۶ ۳۱ ۱۷ ۳۶ ۴۳۰۰
کاشان ۱۱۰ ۸۳ ۲۹ ۲۴ ۳۴ ۳۱۵۰
کرمان ۱۰۰ ۷۲ ۳۳ ۱۵ ۳۰ ۵۸۰۰
کرمانشاه ۱۰۰ ۶۵ ۴۲ ۱۳ ۳۴ ۴۶۰۰
گرگان ۱۰۲ ۸۵ ۱۹ ۳۰ ۳۷ ۴۰۰
مشهد ۹۶ ۶۷ ۲۹ ۱۲ ۳۶ ۳۱۰۴
همدان ۹۵ ۶۳ ۳۸ ۱۴ ۳۵ ۵۵۰۰
یزد ۱۰۵ ۶۷ ۲۸ ۲۰ ۳۱ ۴۰۰۰

دمای طرح داخل:

در تعیین شرایط طرح داخل در ساختمانهای مسکونی – تجاری، علاوه بر توجه بهراحتی ساکنان باید دقت داشت که تغییر شرایط طرح در بخشهای مختلف ساختمان نسبت به یکدیگر یا نسبت به هوای خارج به صورت ملایم و تدریجی صورت گیرد.

شرایط طرح داخل تابستانی و زمستانی بر اساب شرایط آسایش انسان

تابستان زمستان
نوع ساختمان محل های لوکس محل های معمولی با رطوبت زنی بدون رطوبت زنی
دمای خشک (F°) رطوبت نسبی % دمای خشک (F°) رطوبت نسبی % نوسان دما (F°) دمای خشک (F°) رطوبت نسبی ٪ نوسان دما (F°) دمای خشک (F°) نوسان دما (F°)
آپارتمان، منزل مسکونی، هتل، بیمارستان، اداره، مدرسه و غیره ۷۴-۷۶ ۴۵-۵۰ ۷۷-۷۹ ۴۵-۵۰ ۲-۴ ۷۴-۷۶ ۳۰-۳۵ ۳- تا ۴- ۷۵-۷۷ ۴-
مکان های با مدت اشغال محدود: بانک، آرایشگاه، فروشگاه، سوپر مارکت و غیره ۷۶-۷۸ ۴۵-۵۰ ۷۸-۸۰ ۴۵-۵۰ ۲-۴ ۷۲-۷۴ ۳۰-۳۵ ۳- تا ۴- ۷۳-۷۵ ۴-
مکان هایی با گرمای نهان زیاد: تالار کنفرانس، مسجد، کلیسا، رستوران، تئاتر، سینما و غیره ۷۶-۷۸ ۵۰-۵۵ ۷۸-۸۰ ۶۰-۶۵ ۱-۲ ۷۲-۷۴ ۳۵-۴۰ ۲- تا ۳- ۷۴-۷۶ ۴-
ساختمان های صنعتی و کارخانجات: سالن اجتماعات، سالن ماشین آلات و غیره ۷۷-۸۰ ۴۵-۵۵ ۸۰-۸۵ ۵۰-۶۰ ۳-۶ ۶۸-۷۲ ۳۰-۳۶ ۴- تا ۶- ۷۰-۷۴ ۶-

مقادیر ارایٔه شده در ستون نوسان دما برای تنظیم ترموستات اتاقی به کار می روند.

برای آنکه در احساس راحتی ساکنان تغییری ایجاد نشود با افزایش دمای خشک، باید رطوبت نسبی را کاهش داد و بالعکس. به عبارت دیگر در دو محیط با دو دمای خشک متفاوت می توان یک احساس واحدی را در انسان ایجاد کرد، مشروط بر اینکه رطوبت نسبی نیز به نسبت عکس دمای خشک تغییر کند. دامنه تغییرات روزانه دمای خشک عبارتست از اختلاف دمای حداکثر و حداقل در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه روز در شهر مورد نظر.

برای اتاق هایی که سطح شیشه آن ها زیاد است یا دیوارهای مشرف به خارج آن ها خوب عایقکاری نشده است، باید دمای خشک را برابر حداکثر میزانی که در جدول پیشنهاد شده در نظر گرفت.

دمای فضاهای گرم یا سرد نشده:

مقادیر ارایٔه شده در جدول قبل متناسب با اتاق ها یا فضاهایی است که با وسایل مختلف از قبیل رادیاتور یا فنکویل گرم یا سرد می شود، در حالی که در هر ساختمان، اتاق ها یا فضاهایی وجود دارد که بدین شکل نیازی به گرم یا سرد کردن آن ها نیست.

اگر در مجاورت اتاقی که بار حرارتی آن محاسبه می شود، اتاق گرم یا سردنشده ای وجود داشته باشد، در صورت نیاز دمای آن از یکی از روش های زیر محاسبه می شود:

الف) اگر فضای مجاور گرم نشده باشد، اختلاف دمای اتاق مورد نظر و اتاق گرم نشده مجاور به ترتیب زیر محاسبه می شود.

 اختلاف دمای اتاق مورد نظر و اتاق گرم نشده=({ t }_{ i }-{ t }_{ o })\times 0.5

ب) در محاسبه بار گرمایی، در صورتی که دمای خارج بین۰ تا ۲۰ درجه فارنهایت باشد، نتایج تقریباً درستی عاید می کند و می تواند به جای روش “الف” مورد استفاده قرار گیرد. اعداد زیر نیز برای فضاهای گرم نشده ارایٔه می شود:

دمای زیرزمین و اتاق های گرم نشده=۳۲ درجه فارنهایت

اتاق زیر بام، سنگفرش یا فلزی، با عایق کاری ضعیف = ۲۵ درجه فارنهایت

اتاق زیر بام با عایق کاری خوب= ۴۰ درجه سانتیگراد

دمای اتاق های زیر شیروانی:

در صورتی که اتاق زیر شیروانی در فصل زمستان تهویه شود، دمای آن برابر دمای خارج منظور می شود، در غیر این صورت برای تعیین دمای آن از روش “الف”استفاده می گردد. در فصل تابستان که تابش آفتاب بر شیروانی باعث افزایش قابل ملاحظه دمای اتاق زیر شیروانی نسبت به خارج می شود، بهتر است این محل تهویه شود تا بار اضافی به سیستم تحمیل نشود.

دمای زمین:

دمای زمین بیشتر متأثر از منابع گرمایی زیر زمین است و اطلاع کاملی از دماهای زمین اطراف ساختمان ها در دست نیست، ولی به دلیل اینکه ضریب هدایت حرارتی دیوارهای زیر زمین متصل به خاک فقط ۰.۱ توصیه شده، منطقی است که تصور شود دمای زمین تأثیر قابل ملاحظه ای در محاسبات بار حرارتی ساختمان ندارد، بنابراین در محاسبات بار سرمایی ساختمان (در تابستان)، انتقال حرارت از کف متصل به زمین را صفر در نظر می گیرند.

انتقال حرارت از دیوارهای زیرزمین و کف متصل به زمین:

انتقال حرارت از کف ساختمان قابل ملاحظه نبوده و در طول سال نسبتاً ثابت است، چرا که تغییر دمای خاک در طول سال اندک است. تجربه نشان داده که در مورد طبقاتی که کف آنها به طور مستقیم روی سطح زمین قرار می گیرد، در فصل زمستان اتلاف حرارت، بیشتر از محیط کف با سطح کف متناسب است

دمای زمین

دمای طرح خارج (درجه فارنهایت) ۳۰- ۲۰- ۱۰- ۰۰ ۱۰ ۲۰
دمای زمین (درجه فارنهایت) ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵

برای محاسبه میزان اتلاف حرارت هدایتی از دیوارها و کف زیرزمین در فصل زمستان، می توان بر حسب درجه حرارت زمین، مقدار اتلاف حرارت از هر فوت مربع سطح کف و دیوار زیرزمین را از جدول زیر به دست آورد و در مساحت کف یا دیوار زیرزمین ضرب کرد.

تلفات حرارتی از واحد سطح کف یا دیوارهای زیرزمین

دمای زمین (درجه فارنهایت) انتقال حرارت از کف زیر زمین \frac { btu }{ { ft }^{ 2 }.hr } تلفات حرارت از دیوارهای زیر زمین \frac { btu }{ { ft }^{ 2 }.hr }
۴۰ ۳ ۶
۵۰ ۲ ۴
۶۰ ۱ ۲

برای محاسبه تلفات حرارت از کف ساختمان های فاقد زیرزمین، فرمول زیر پیشنهاد می شود.

H=0.6P({ t }_{ i }-{ t }_{ 0 })+0.5A({ t }_{ i }-{ t }_{ g })

H= تلفات حرارتی از کف واقع بر روی زمین [بی تی یو بر ساعت]

P=آن قسمت از محیط کف که در معرض هوای خارج قرار دارد [فوت]

A=مساحت کف [فوت مربع]

_{ i }^{ }{ t }=دمای طرح داخل [درجه فارنهایت]

_{ o }^{ }{ t }=دمای طرح خارج [درجه فارنهایت]

_{ g }^{ }{ t }=دمای زمین از جدول دمای زمین [درجه فارنهایت]

مقالات مرتبط

مقاله

محاسبات پمپ

در این قسمت نحوه محاسبه هد و دبی پمپ مورد نیاز برای سیرکولاسیون در سیستم های گرمایش و در مدار گرمایش مرکزی (CH circuit) را بررسی می کنیم. در پایان

ادامه
منبع انبساط
مقاله

محاسبات منبع انبساط

در این قسمت و در ادامه محاسبات بار حرارتی ساختمان و محاسبات مربوط به تجهیزات مورد نیاز ، محاسبات مربوط به دو نوع منبع ابساط (باز و بسته را به

ادامه
انتقال حرارت از جدار
مقاله

انتقال حرارت از جداره ها

در این مقاله انتقال حرارت از طریق جداره هایی شامل دیوار و درب و پنجره ها بررسی خواهد شد و در پایان نحوه محاسبه انتقال حرارت هدایت، از انواع جداره

ادامه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا