برگزاری سمینار تبریز 1403

شرکت پیاکو با برگزاری سمیناری در تاریخ 12 تیرماه 1403با عنوان «محافظت و نگهداری از سیستم های گرمایشی و سرمایشی به روش مدرن» افتخار میزبانی مجریان و طراحان تاسیسات، مدیران فنی، مهندسین نگهداری، مهندسان ناظر و فروشگاه داران تاسیسات صنعتی را در هتل رویال پالاس شهر تبریز نمود.