فایل اکسل انتخاب پکیج برای گرمایش استخر

  • محاسبه سریع با دقت مناسب
  • بدون نیاز به داشتن دانش محاسباتی مکانیک سیالات

۴۲,۰۰۰ تومان

در این فایل اکسل  و با کمک آن می توانید با وارد کردن اطلاعات استخر، از جمله ابعاد (یا حجم) و شرایط دمای آب ورودی و شرایط دلخواه، توان حرارتی بر حسب کیلووات را بدست آورده و متناسب با آن پکیج شوفاژ دیواری و یا زمینی متناسب را انتخاب نمایید.

به طور کلی، پکیج های شوفاژ دیواری در ایران، توانی بین ۲۲ تا ۳۶ کیلووات دارند و در صورت بدست آوردن توانی بالاتر می توان پکیج های شوافژ دیواری را به صورت آبشاری در نظر گرفت.

توان خروجی از این محاسبات کاملا دقیق می باشد و می توان متناسب با رو باز یا بسته بودن استخر، ضرایب اطمینان را در نظر گرفت.

سبد خرید