پیاکو از تاریخ 29 دسامبرتا 2 اکتبر، معاددل 7 تا 10 مهر ماه 1400، در نمایشگاه تاسیسات ترکیه، واقع در شهر استانبول حضور به هم رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید