محلول نشتی گیر مبردهای اشتعال پذیر R290 و R600، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر مناسب یخچال

دیدگاهتان را بنویسید