تزریق محلول نشتی گیر سیکل تبرید، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر به کولر خودرو

دیدگاهتان را بنویسید