تزریق محلول نشتی گیر سیستم تراکمی به کولر خودرو

تزریق محلول نشتی گیر سیکل تبرید، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر به کولر خودرو

دیدگاهتان را بنویسید