شرکت پیاکو میزبان شما عزیزان در نمایشگاه سرمایش، گرمایش و تاسیسات در شهر تبریز خواهد بود.
زمان: ۲ لغایت ۵ مرداد
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر تبریز، غرفه 308
ساعت ۱۷ الی ۲۲

حضور پیاکو دربیست و دومین نمایشگاه تاسیسات تهران1402
نمایشگاه تبریز