امتیازات عمومی

ردیف عنوان امتیاز امتیاز دریافتی
۱ ثبت نام در وب سایت پیاکو ۱۰
۲ مطالعه مقالات پیاکو (بعد از ۵ دقیقه) ۱
۳ نظر روی مقالات ۳
4 نظر روی محصولات 3
5 ارسال پیشنهاد و انتقاد روی سایت 2
6 بازدید روزانه از سایت (۲۰ دقیقه) ۲
7 تاریخ تولد ۲۰
8 سالگرد عضویت در سایت ۱۵

امتیازات مخصوص تکنسین ها

ردیف اطلاعات ورودی امتیاز ثبت محصول مگی امتیاز ثبت محصول پولیدو امتیاز ثبت محصول مگ پرو امتیاز ثبت محصول مگی 2
۱ تکمیل فرم ۲۰ ۲۰ ۲۵ 20
۲ تکمیل فرم کامل + آپلود تصویر نصب و کارکرد محصول - - ۳۰ ۳۰

امتیازات خرید محصولات گرمایشی

ردیف عنوان محصول امتیاز خرید محصول تکی امتیاز خرید محصول کارتنی
۱ مگی 20 500
۲ مگ پرو 40 825
۳ پولیدو 25 500
۴ قرص پولیدو ۳ -
۵ لگی 0 0
۶ G1 15 250
۷ MC2 40 600
۸ G3 ۲۰ 250
۹ G4 ۱۵ 200
۱۰ ویبرامکس ۱۵ -
۱۱ کیت شستشوی دوال واش ۴۰۰ -
12 اسید سیتریک 5 -
۱۳ مگنوس ۷۵ ۸۵۰

امتیازات خرید محصولات خودرویی

ردیف عنوان محصول امتیاز خرید محصول
۱ Bluet 20
۲ Stop Up Engine 20
۳ Stop Up Power Steering 20
۴ Stop Up Transmission 30
۵ Stop Up Hydraulic 30
6 Atom Machine 100
7 Atom Machine - Fragnels 10

امتیازات خرید محصولات سرمایشی

ردیف عنوان محصول امتیاز خرید محصول تکی امتیاز خرید بسته ۲ عددی امتیاز خرید بسته ۶ عددی
۱ Extreme Ultra 20 40 200
۲ Cool Shot Ultra 30 - 270
۳ Super Dry Ultra 25 - 150
ردیف عنوان محصول امتیاز خرید محصول
۱ Compressor + 25
۲ No Acid Ultra 40
۳ Extreme White Ultra 50
۴ External 30
۵ External P 35
۶ Total Care 50
۷ Seal Up 20
۸ Best Bubbles 25
۹ Acid Tabs 70
۱۰ Alkaline Tabs 70
۱۱ Evo Tabs 70
12 Belnet 30
13 Acid Test 20
14 Smoki 200 mL 15
15 Smoki 1L 20
16 Woofi 1L 20
17 No Age 4L 40
18 Stop Heat 40
19 pH7 Cleaner 25
20 Power Clean In 20
21 Power Clean Out 20
اسکرول به بالا