تور مجازی از غرفه پیاکو در نمایشگاه تاسیسات تهران 1401

پیاکو در سال 1401 نیز همانند 5 سال گذشته به شکل پر قدرت در نمایشگاه تاسیسات تهران، با معرفی سه محصول جدید با نام های POWER FLUSH، STOP LEAK و آنتی اسکیل حضور داشت.

امید است با همراهی و همدلی شما سروران گرامی بتوانیم در ادامه نیز، به شکل مستمرو نو آور قدردان شما سروران گرامی باشیم.