دریل شارژی

تکنسین های محترم می توانند با توجه به امتیاز کسب کرده ناشی از ثبت کد و یا خرید محصولات، بصورت رایگان جوایز در نظر گرفته شده را از قسمت محصولات (محصولات را بر اساس گزینه «جوایز» فیلتر نمایید) انتخاب و دریافت نمایند.

این محصول تولیدی شرکت پیاکو نبوده و به عنوان جایزه در اختیار تکنسین های محترم قرار می گیرد.

این محصول بعنوان محصول تولیدی پیاکو نبوده و به عنوان جایزه در اختیار تکنسین های محترم قرار می گیرد.

اسکرول به بالا