تصویر نحوه نشتی گیر روکار External P

خمیر نشتی گیر روکار، جهت رفع نشتی های درشت در قطعات پلیمری

دیدگاهتان را بنویسید