خمیر حرارتی

در حین عملیات جوشکاری لوله های مسی، خمیر حرارتی Stop Heat، انتقال حرارت را متوقف و از قطعاتی که نزدیک به محل جوشکاری است محافظت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید