اتصالات سیستم های تراکمی محلول نشتی گیر سیستم تراکمی

محلول نشتی گیر سیکل تبرید، جهت رفع نشتی های ریز سیستم تراکمی تا 0.3 میلی متر مناسب سیستم های تراکمی

دیدگاهتان را بنویسید