ماه: مهر 1400

بدینوسیله اعلام می شود که امسال نیز شرکت پیاکو با معرفی دو محصول جدید میزبان شما همکاران و مشتریان عزیز در نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران خواهد بود.

پیاکو از تاریخ 29 دسامبرتا 2 اکتبر، معاددل 7 تا 10 مهر ماه 1400، در نمایشگاه تاسیسات ترکیه، واقع در شهر استانبول حضور به هم رسانید.

پیاکو از تاریخ 10 مهر تا 14 مهرماه 1400 در نمایشگاه یزد واقع در محل نمایشگاه های بین المللی یزد حضور به هم رسانید. در این نمایشگاه از دو محصول جدید پیاکو با نام های شیر رادیاتور کالدو و پودر اسید شستشوی G7 رونمایی شد. قبلی بعدی

سبد خرید