در این مقاله به علت بوی بد داخل کابین خودرو، بوی بد در هنگام کارکرد کولر گازی و بوی بد از دهانه خروجی داکت اسپلیت می پردازیم. در نتیجه، جرم و باکتری ها به عنوان عامل بوی بد در کابین خودرو معرفی می گردند. در ادامه، زمان های استشمام بوی بد داخل کابین خودرو و …

بوی بد کولر گازی، داکت اسپلیت و کولر خودرو (ماشین) مشاهده بیشتر