در این مقاله محاسبات بار حرارتی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر و جکوزی از صفر تا صد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین  استانداردهای دمای نهایی آب استخر و جکوزی منطبق با استاندارد ASHRAE گردآوری شده است. با مطالعه این مقاله هر فردی می تواند به تنهایی ظرفیت دیگ و یا پکیج …

گرم کردن آب استخر و جکوزی و محاسبات مربوط به آن مشاهده بیشتر